تلفن : 76 136 654 - 021   همراه : 2342596-0912

غرفه اسپیس فریم فضای باز

ساخت غرفه نمایشگاهی توسط اسپیس در فضای باز امکان پذیر میباشد . توسط اسپیس فریم میتوان در فضای باز و محوطه های بیرونی غرفه نمایشگاهی راساخت.با بکارگیری از اسپیس فریم میتوان غرفه های نمایشگاهی اسپیسی مسقف را ساخت و سطح سقف غرفه را توسط چادر و دیگر پوشش دهندها که توانایی جلوگیری از نفوذ آب را داشته باشند پوشش داد.

 

غرفه های نمایشگاهی فضای باز باید از استحکام کافی در برابر باد و باران را دارا باشند . غرفه نمایشگاهی ساخته شده از اسپیس فریم گزینه های زیبایی و استحکام را دارا میباشد.

 

اسپیس فریم