• تلفن:   ۷۶ ۱۳۶ ۶۵۴ -۰۲۱

             ۶۷ ۱۳۶ ۶۵۴ -۰۲۱

             ۷۲ ۱۳۶ ۶۵۴ -۰۲۱          

   فاکس: ۸۷ ۱۰۱ ۶۵۴ -۰۲۱

   همراه:  ۵۶ ۶۸ ۸۱۲ -۰۹۱۲

    

  میانگین: ۰ / ۵٫ تعداد: ۰

  هیچ رای تا کنون! اولین نفری باشید که این پست را ارزیابی کنید.