خرید اسپیس فریم

یکی از خدمات ارائه شده از شرکت اسپیس سازان خرید اسپیس فریم‌ می‌باشد.

اسپیس سازان نسبت به مشتریان خود وفادار بوده و هر زمان که مشتری این شرکت به هر دلیل اقدام به فروش اسپیس فریم‌های که از اسپیس سازان خرید کرده نماید شرکت اسپیس سازان نسبت به خرید اسپیس فریم از مشتری کمال همکاری را می‌نمایید.

مراحل خرید اسپیس فریم:

۱٫ مشتریان که قصد فروش اسپیس فریم را دارند با قیمت خرید و فروش اسپیس سازان تماس گرفته و به کارشناس مربوطه اطلاعات اسپیس فریم های خود را که در ذیل آورده ایم اعلام می کنیم.

 

  الف) متراژ اسپیس فریم 

  ب) نوع لوله اسپیس فریم

  ج) نوع خاموت اسپیس فریم

  د) نوع پوشش اسپیس فریم 

  هـ) تاریخ خرید اسپیس فریم

  و) شماره فاکتور فروش اسپیس فریم (در صورت خرید اسپیس فریم از اسپیس سازان) 

  ز) مقدار سلامت اسپیس فریم ها

 ۲٫متقاضی فروش از اسپیس فریم های خود عکس و فیلم تهیه کرده و آن را برای کارشناس خرید و فروش اسپیس فریم ارسال می نمایند.

 ۳٫متقاض فروش آدرس محل انبار اسپیس فریم ها را به همراه لوکیشن مپ برای کارشناس خرید و و فروش اسپیس فریم ارسال می نماید.

 

 

باتوجه به مراحل فوق زمانی که کارشناس تایید به خرید اسپیس فریم دارد کارشناس خرید اسپیس فریم نسبت به قیمت گذاری در خصوص خرید اسپیس فریم اقدام می نماید در این مرحله کارشناس با توجه به قیمت روز لوله اسپیس فریم و مشخصات اعلامی از طرف متقاض فروش نسبت به قیمت گذاری قیمت اسپیس فریم ها اقدام می نماید.

در صورت توافق بر سر قیمت خرید اسپیس فریم و نحوه پرداخت و به از طرف شرکت با متقاضی فروش اسپیس فریم فروشنده اسپیس فریم با ارئه مداراک زیر به محل شرکت و یا کارخانه اسپیس سازان مراجعه می نماید.

    ۱) اصل فاکتور خرید 

   ۲) کارت ملی

   ۳)فیش واریزی به حساب فروشنده اسپیس فریم.