سوله اسپیس فریم

ساخت سوله توسط اسپیس فریم امکان پذیر میباشد. ساخت سوله با متریال اسپیس در ابعاد متفاوت و ارتفاع مشخص با هزینه و قیمت ارزان قابل انجام میباشد.

سوله اسپیس فریم
سوله اسپیس فریم

سوله اسپیس فریم

گروه صنعتی اسپیس سازان به وسیله سازه اسپیس فریم این امکان را فراهم ساخته که بنا به درخواست مشتریان خود انواع سوله را برای کاربرد های متفاوت بسازد. سوله توسط اسپیس سازان به دو شکل سوله موقت و دائم قابل اجرا میباشد. برای پوشش سوله های موقت و سوله های دائم میتوان از انواع متریال استفاده نمود.ساخت سوله با اسپیس فریم این مزییت را دارا میباشد که به راحتی قابلیت نصب و جمع آوری را دارا میباشد. سوله اسپیس دارای استحکام و قیمت ارزان میباشد.

سوله اسپیس فریم

برای دوام سوله

سوله سازی