قاب بنر

با اسپیس فریم میتوان تابلو بنرساخت. با اسپیس فریم امکان ساخت قاب بنر و تابلو های تبلیغاتی ممکن میباشد.اسپیس این امکان را فراهم میسازد که انواع قاب بنر را در فضاهای سر بسته و فضاهای باز به وجود آورد. نصب سریع و زیبایی از خصو صیات بارز اسپیس فریم میباشد. برای ایستایی قاب بنر میتوان از اسپیس فریم کرو یا همان اسپیس قوس داراستفاده نمود. اسپیس منحی دارای ابعاد گوناگون میباشد که ایستایی قاب بنر را فراهم میسازد.

قاب بنر اسپیس فریم
قاب بنر

از اسپیس فریم میتوان غیر از قاب و تابلو بنر برای نمایشگاههای عکس نیز تابلو عکس و پوستر ساخت تا به وسیله این قاب عکس ها و پوستر های مورد نظر را به نمایش گذاشت.

قالب بنر محیطی زیبا را برای بنر و نصب آن مهیا میسازد. قالب بنر ساخته شده توسط اسپیس فریم به صورت فروش و اجاره در دسترس میباشد. قاب های بنر قابی محکم برای بنر به وجود می آورند.

جهت سفارش قاب بنر اسپیس فریم با شماره ۶۵۴۱۳۶۷۶-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.