بایگانی ماه: آبان ۱۴۰۰

مراحل ساخت اسپیس فریم

برای ساخت اسپیس فریم ابتدا نیاز به تهیه مواد اولیه شامل لوله ۱۶ به ضخامت ا میلی متر، مفتول ۵، پروسه اسید شوری، پروسه آبکاری گالوانیزه و… می باشد. سپس مواد اولیه فلزی به مرحله برشکاری ارسال میشود تا لوله ها در ابعاد و اندازه های مختلف و خم کاری جهت ساخت سازه های کرو […]