بایگانی برچسب: ارائه خدمات اسپیس فریم در شهر یزد

ارائه خدمات اسپیس فریم در یزد

ارائه خدمات اسپیس‌فریم در شهر‌یزد خرید اسپیس در یزد اسپیس فریم سازه‌ای با شکل‌های هندسی منظم است که به شکل متحد در‌کنار هم قرار می‌گیرند. خرید اسپیس در شهر یزد به واسطه‌ی برپایی نمایشگاه‌های مختلف در سطح شهر انجام می‌شود. از اسپیس فریم‌ها برای تقسیم نیروی وزن وارده از سمت‌ سازه و ایجاد شکلی مرتب […]