سن و استیج

فروش و اجاره سن و استیج

توسط اسپیس فریم نمایشگاهی میتوان سن و استیج های متفاوت در طرح و اندازه های مختلف را در سالن های سرپوشیده و باز ساخت.سن و استیج در مکان های مختلف قابل اجرا میباشد.

سن و استیج قابلیت اجرا در ارتفاع متفاوت را دارا میباشند. سن و استیج را میتوان در فضای باز به صورت مسقف توسط چادر ضد آب به وجود آورد.ساخت استیج در ارتفاع های مختلف قابل اجرا میباشد.سن و استیج اسپیسی قابلیت نصب سریع را دارد.سطح سن و استیج را توسط چوب و موکت میتوان پوشش داد.

 توسط اسپیس فریم نمایشگاهی میتوان سن و استیج های متفاوت را در طرح و هر اندازه ای را در سالن های سرپوشیده و فضای باز به وجود آورد.سن و استیج قابلیت اجرا در ارتفاع متفاوت را دارا میباشند.سن و استیج را میتوان در فضای باز به صورت مسقف توسط چادر ضد آب مسقف نمود. از اسپیس فریم میتوان استیج را در سالن ها و فضاهای باز و غیر مسقف بوجود آورد.

سن و استیج

ساخت سن و استیج با سازه اسپیس فریم